Муслим Меджлумов

директор по продуктам и технологиям

BI.ZONE

Материалов

1
#vr
#AR
#5G
#IT
#3d
#AI
#6G
#hr
#XR
#LG
#S7
#VK
#M1
#4D
#HP
#4G
#UX
#jd